Η Μουσική στη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης

2021-04-13T18:54:29+03:00

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και είχε συγκριτικό και διεπιστημονικό χαρακτήρα. Αναγνωρίζοντας την ερμηνευτική ιδιαιτερότητα των πάσης φύσεως στοιχείων του μουσικού πολιτισμού, [...]

Σύγχρονη Θεωρία, Έρευνα και Διδασκαλία της Μουσικολογίας και η Εφαρμογή της στην Ελλάδα

2023-12-04T11:28:18+03:00

Η έρευνα είχε ως αντικείμενο τη θεωρία, έρευνα και διδασκαλία της μουσικολογίας και ως στόχο την παραγωγή και διαχείριση διαφόρων ερευνητικών προϊόντων: α) πρωτότυπη γνώση [...]

Canada Exchanges with the Mediterranean: Migration Experiences and their Impact on Nationalism, Trans-Nationalism and Identity (CEMMENTI)

2021-04-15T12:27:13+03:00

Το Πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά την κινητικότητα φοιτητών από την Ευρώπη στον Καναδά και αντιστρόφως. Οι φοιτητές εγγράφονται στο πανεπιστήμιο υποδοχής (York University, Trent University και [...]

Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

2021-04-15T12:50:01+03:00

Το πρόγραμμα συμβάλλει στη σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, δημιουργώντας ευκαιρίες που βοηθούν στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και στην κοινωνική ένταξη [...]

Μουσική και Μειονότητες: Μία Εθνομουσικολογική Προσέγγιση της Ινδικής Μειονότητας στην Ελλάδα

2021-04-15T12:50:01+03:00

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την επιστημονική προσέγγιση της μουσικής και του πολιτισμού των Ινδών μεταναστών στον ελληνικό χώρο. Το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο [...]

Ελληνικός Μουσικός Πολιτισμός και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα)

2021-04-15T12:50:01+03:00

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελληνικός Μουσικός Πολιτισμός και Εκπαίδευση» απευθύνεται σε ερευνητές, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες, καθώς και σε όσους ασχολούνται με θέματα τέχνης, πολιτισμού και εκπαίδευσης. Οι [...]

Βιντεο-ιστορίες Ζωής Μεταναστών

2021-04-15T12:50:01+03:00

Το έργο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταναστών και Ελλήνων. Πρόκειται για 20 ταινίες μικρού μήκους οι οποίες μεταφέρουν την καθημερινότητα του μετανάστη που διαμένει στην Ελλάδα [...]

Κοινωνική Δικτύωση και Δημόσια Αναγνώριση στην Ηλεκτρονική Χορευτική Μουσική Σκηνή της Αθήνας

2021-04-15T12:50:01+03:00

Η έρευνα εξετάζει τις δημιουργικές βιομηχανίες της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής στην Αθήνα του 21ου αιώνα, την ανάπτυξη των οποίων ευνοούν τα ψηφιακά μέσα και οι [...]

Go to Top