Καταχωρήθηκε από:
sadmin
Κατηγορία:
Μοιραστήτε το:

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

Διεπιστημονικό Συνέδριο για τα 20 χρόνια από τη Σύμβαση της UNESCO  για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, με τίτλο «Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική- Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (ΑΠΚ), 20 χρόνια από τη Σύμβαση της UNESCO για την ΑΠΚ»

Το συνέδριο περιλαμβάνει τρεις ενότητες θεματικών: Η πρώτη ενότητα αφορά σε γενικότερα ζητήματα της ΑΠΚ, διεθνώς και ειδικότερα στην Ελλάδα. Η δεύτερη ενότητα εστιάζεται σε έναν κριτικό διάλογο με αντικείμενο τα τρία στοιχεία του ελληνικού μουσικού πολιτισμού που έχουν ήδη εγγραφεί στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της UNESCO για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας. Η τρίτη ενότητα επανέρχεται στη θεματική της ΑΠΚ γενικώς και εξετάζει σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές από τα πεδία της Ψηφιακής Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Εκπαίδευσης. Το συνέδριο ολοκληρώνεται με την διεξαγωγή μίας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με σκοπό την κωδικοποίηση των συμπερασμάτων και τον περαιτέρω σχεδιασμό των δράσεων για την ΑΠΚ.

Τα εγγεγραμμένα στοιχεία του ελληνικού μουσικού πολιτισμού που θα συζητηθούν είναι (κατά σειρά εγγραφής τους στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO):

  • Το Μωμοέρια, ένα έθιμο του Δωδεκαημέρου από την Κοζάνη, το οποίο αποτελεί παραδοσιακή μορφή του λαϊκού ποντιακού θεάτρου (2016),
  • το Ρεμπέτικο (2017) και
  • η  Βυζαντινή Μουσική / Ψαλτική Τέχνη, (εγγραφή από κοινού με την Κύπρο, 2019).

Διακεκριμένοι ομιλητές από όλο το φάσμα των φορέων και οργανισμών της χώρας που ασχολούνται με την έρευνα, την ανάδειξη και τη διαφύλαξη της ΑΠΚ, καθώς και επιστήμονες διεθνούς κύρους οι οποίοι επεξεργάζονται σύγχρονες μεθοδολογίες για την ευρύτερη διερεύνηση και διαχείριση του πολιτισμού συμβάλουν με την παρουσία τους σε μία πλούσια ανταλλαγή απόψεων για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό ρόλο στις εργασίες του συνεδρίου θα διαδραματίσουν εκπρόσωποι των κοινοτήτων που συνδέονται με τα εγγεγραμμένα στοιχεία.