Καταχωρήθηκε από:
sadmin
Κατηγορία:
Μοιραστήτε το:

Διάλεξη Καθ. Christine Philliou – Rethinking Phanariots in the Ottoman Empire

Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής & Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2022, ώρα 14.30
Μουσείο Φιλοσοφικής Σχολής (2ος όροφος)

Διάλεξη και μουσικό πρόγραμμα

Ομιλήτρια
Christine Philliou

Καθηγήτρια Τμήμα Ιστορίας, Διευθύντρια των Προγραμμάτων Οθωμανικών και Τουρκικών Σπουδών, και Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια Μπέρκλεϊ

Rethinking Phanariots in the Ottoman Empire : Post-national approaches to a pre-national culture

Περίληψη ομιλίας

Phanariots were many things to many people, and most of those things are not considered positive in Greek national memory today. Speaking from my book, Biography of an Empire: Governing Ottomans in an Age of Revolution, I will discuss the cultural and social dimensions of Phanariot life in the early 19th century and offer a consideration of their peculiar kind of belonging in Ottoman governance. My premise is that, in order to understand their world, we have to “un-know” the framework of national history and political belonging, and become acquainted anew, paying particular attention to the ways they were engaging with Ottoman officialdom and the symbols they used to garner prestige in Ottoman society.

Μουσικό πρόγραμμα

Επιλογές από την φαναριώτικη και αστική μουσική παράδοση της Κωνσταντινούπολης, 18ος-19ος αι.
Μουσικό σύνολο ερευνητικού προγράμματος InterMusiG, Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών

http://intermusig.music.uoa.gr/