Με έμπνευση την αριστεία και τη δημιουργικότητα

2021-04-15T12:50:01+03:00

Διακοινοτικές Μουσικές Γεωγραφίες της Κωνσταντινούπολης κατά την Ύστερη Οθωμανική Περίοδο

Το αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος είναι η χαρτογράφηση και η ανάλυση των διακοινοτικών μουσικών αλληλεπιδράσεων ή/και αποκλεισμών στην Κωνσταντινούπολη κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο. Το [...]

2021-04-15T12:50:01+03:00

Ιστορίες, Χώροι, Κληρονομιές στη Μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο Ελληνικό Κράτος

Το πρόγραμμα μελετά τις ιστορικές διαδρομές του αστικού χώρου κατά τη μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο Ελληνικό Κράτος. Οι ιστορίες αυτού του ριζικά μεταβαλλόμενου [...]

2021-04-15T12:50:01+03:00

Μουσείο Μουσικών του Δήμου Κισάμου

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός καινοτόμου θεματικού μουσείου, στο οποίο εγκαταλείπεται η παλαιά λαογραφική και διασωστική προοπτική και ακολουθούνται σύγχρονες αισθητικές, τεχνολογικές και επιστημονικές [...]

2021-04-15T12:50:01+03:00

Κοινωνική Δικτύωση και Δημόσια Αναγνώριση στην Ηλεκτρονική Χορευτική Μουσική Σκηνή της Αθήνας

Η έρευνα εξετάζει τις δημιουργικές βιομηχανίες της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής στην Αθήνα του 21ου αιώνα, την ανάπτυξη των οποίων ευνοούν τα ψηφιακά μέσα και οι [...]

2021-04-15T12:50:01+03:00

Βιντεο-ιστορίες Ζωής Μεταναστών

Το έργο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταναστών και Ελλήνων. Πρόκειται για 20 ταινίες μικρού μήκους οι οποίες μεταφέρουν την καθημερινότητα του μετανάστη που διαμένει στην Ελλάδα [...]

2021-04-15T12:50:01+03:00

Ελληνικός Μουσικός Πολιτισμός και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελληνικός Μουσικός Πολιτισμός και Εκπαίδευση» απευθύνεται σε ερευνητές, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες, καθώς και σε όσους ασχολούνται με θέματα τέχνης, πολιτισμού και εκπαίδευσης. Οι [...]

2021-04-15T12:50:01+03:00

Μουσική και Μειονότητες: Μία Εθνομουσικολογική Προσέγγιση της Ινδικής Μειονότητας στην Ελλάδα

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την επιστημονική προσέγγιση της μουσικής και του πολιτισμού των Ινδών μεταναστών στον ελληνικό χώρο. Το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο [...]

2021-04-15T12:50:01+03:00

Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Το πρόγραμμα συμβάλλει στη σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, δημιουργώντας ευκαιρίες που βοηθούν στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και στην κοινωνική ένταξη [...]

2021-04-15T12:27:13+03:00

Canada Exchanges with the Mediterranean: Migration Experiences and their Impact on Nationalism, Trans-Nationalism and Identity (CEMMENTI)

Το Πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά την κινητικότητα φοιτητών από την Ευρώπη στον Καναδά και αντιστρόφως. Οι φοιτητές εγγράφονται στο πανεπιστήμιο υποδοχής (York University, Trent University και [...]

2023-12-04T11:28:18+03:00

Σύγχρονη Θεωρία, Έρευνα και Διδασκαλία της Μουσικολογίας και η Εφαρμογή της στην Ελλάδα

Η έρευνα είχε ως αντικείμενο τη θεωρία, έρευνα και διδασκαλία της μουσικολογίας και ως στόχο την παραγωγή και διαχείριση διαφόρων ερευνητικών προϊόντων: α) πρωτότυπη γνώση [...]

2021-04-13T18:54:29+03:00

Η Μουσική στη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και είχε συγκριτικό και διεπιστημονικό χαρακτήρα. Αναγνωρίζοντας την ερμηνευτική ιδιαιτερότητα των πάσης φύσεως στοιχείων του μουσικού πολιτισμού, [...]

Εγγραφείτε στους περισσότερο από 1000 συνδρομητές μας για να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας.

Θα έχετε πρώτη θέση στις εκδηλώσεις μας και ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.