Το εργαστήριο

Φυσιογνωμία

Το Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλύπτει τις ποικίλες –επιστημονικές, ερευνητικές, διδακτικές, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές– διαστάσεις της σχέσης μεταξύ μουσικής και πολιτισμού σε κάθε τους έκφραση με στόχο την ανάπτυξη των αντίστοιχων επιστημονικών τομέων. Ιδρύθηκε το 2007 (ΦΕΚ 609/27-4-2007, τ. Β’) επί Προεδρίας του ομότιμου Καθηγητή Παύλου Κάβουρα και εστιάζει στη μελέτη της σχέσης μουσικής και πολιτισμού σε ιστορική και συγχρονική προοπτική.

Είναι ο μοναδικός ερευνητικός φορέας στην Ελλάδα, ο οποίος επικεντρώνεται στην υλοποίηση προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης εθνομουσικολογικής και ανθρωπολογικής έρευνας της μουσικής και του πολιτισμού. Η δομή του Εργαστηρίου στηρίζεται σε τρεις κεντρικές μονάδες: α) Έρευνας και Κατάρτισης, β) Αρχείων και Βιβλιοθήκης, γ) Εκδόσεων και Εκδηλώσεων.