Καθηγητής Εθνομουσικολογίας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάκτωρ Εθνομουσικολογίας-Συστηματικών Μουσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Georg-August του Göttingen (Γερμανία). Σπουδές Μουσικών Επιστημών και Φιλοσοφίας (1986-1997) στις αντίστοιχες σχολές του ιδίου Πανεπιστημίου. Η διδακτορική του διατριβή με τίτλο: « Informationen über das traditionelle griechische Musikleben in Reiseberichten des 18. und 19. Jahrhunderts», έχει δημοσιευτεί από τον οίκο Orbis Musicarum (Edition Re) το 1997. Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση. Επίσης, ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών εκπόνησε μεταδιδακτορική διατριβή με τίτλο: «Μουσικές καταγραφές μελωδιών Ξηροποτάμου Δράμας». (Εκδ. Κ.Παπαγρηγορίου-Χ.Νάκας, 2003 Αθήνα). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα μεθοδολογίας, στην ιστορία της ελληνικής μουσικής παράδοσης, στους μουσικούς πολιτισμούς των Αράβων και των Ινδών, καθώς και στις κοσμικές μουσικές παραδόσεις του Μεσαίωνα.

Σημαντικές Δημοσιεύσεις (βιβλία)

«Informationen über das traditionelle griechische Musikleben in Reiseberichten des 18. und 19 Jahrhunderts», Univ.Diss.,Edition Re, Orbis Musikarum 13, Göttingen 1997.

«Μουσικές καταγραφές μελωδιών Ξηροποτάμου Δράμας» Εκδ. Κ.Παπαγρηγορίου-Χ.Νάκας, Αθήνα 2003

«Εθνομουσικολογία: Ιστοριογραφικές, Εθνογραφικές διαστάσεις» Εκδ. «Νήσος», Αθήνα 2010.

«Ινδική Κλασσική Μουσική. Ιστορικές, εθνομουσικολογικές διαστάσεις» Εκδ. «Νήσος», Αθήνα 2014.

«Μουσική θεωρία και μουσική πράξη στον Αραβικό Μεσαίωνα: Προσλήψεις και επιδράσεις». Εκδ. «Νήσος», Αθήνα 2019.

Αναστάσιος Χαψούλας

Καθηγητής Εθνομουσικολογίας