Η Σοφία Σβάρνα εκπονεί στο Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ (2022- ) μεταδιδακτορική έρευνα με τίτλο “Μουσικές συναντήσεις στην Μεσόγειο: παρελθόν και παρόν”, επικεντρώνοντας το ερευνητικό ενδιαφέρον της στην ιστορική, εθνογραφική και μουσική κατανόηση της Μεσογείου, ως διαχρονικό χώρο μουσικών και πολιτισμικών συναντήσεων αλλά και συνύπαρξης. Η διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Έλληνες Μουσικοί ‘ανάμεσα’. Παλαιά Μουσική και Τροπικές Παραδόσεις της Μεσογείου. Μια Εθνογραφική Μελέτη», που εκπονήθηκε στον οικείο Τομέα, (επιβλέπουσα: καθηγήτρια Μαρία Παπαπαύλου), αφορά την εθνογραφική μελέτη της συνάντησης ανατολικών και δυτικών μουσικών παραδόσεων στο πεδίο της σύγχρονης δισκογραφικής και συναυλιακής δραστηριότητας ελληνικών και άλλων ευρωπαϊκών σχημάτων παλαιάς μουσικής. Ως η πρώτη υπότροφος του Schwarz Foundation (Schwarz Fellowship for Research in Music), υλοποίησε μια βασισμένη σε συλλογές της Γενναδείου Βιβλιοθήκης έρευνα με τίτλο «Early Soundscapes of the Mediterranean. A cultural and musical understanding of space, time and its people».  Από το 2004 διδάσκει ως μόνιμη εκπαιδευτικός μουσικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σοφία Σβάρνα

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια