Αρχική σελίδα » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή νέων

01.10.2017

Λειτουργία ιστοσελίδας Εργαστηρίου

 

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών βρίσκεται σε λειτουργία στη διαδικτυακή διεύθυνση http://ethnolab.music.uoa.gr