Αρχική σελίδα » Οργάνωση

Οργάνωση

Το Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας παρέχει εκπαιδευτικές και ερευνητικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με σκοπό την προώθηση της γνώσης, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και ο τρόπος λειτουργίας του, καθιστούν το Εργαστήριο έναν ευέλικτο και αποτελεσματικό φορέα διαχείρισης των απαιτητικών επιστημονικών έργων στους τομείς της εθνομουσικολογίας και της πολιτισμικής ανθρωπολογίας.