Αρχική σελίδα » Λίστα ανακοινώσεων

Ανακοινώσεις

01-10-2017

Λειτουργία ιστοσελίδας Εργαστηρίου

  Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών βρίσκεται σε λειτουργία στη διαδικτυακή...