Αρχική σελίδα » Έρευνα » Τομείς έρευνας

Τομείς έρευνας

Τα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύονται ερευνητικά στο Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας συνδέονται κυρίως με τη σχέση μεταξύ μουσικής και πολιτισμού σε ιστορική και συγχρονική προοπτική, τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και παγκοσμίως. Στο πεδίο συνάντησης της εθνομουσικολογίας με την κοινωνική/πολιτισμική ανθρωπολογία εντάσσονται θεματικές προσεγγίσεις της σχέσης μουσικής και πολιτισμού που άπτονται όλων των τελεστικών τεχνών (αφήγηση/ιστόρηση, τραγούδι, χορός, δρώμενο/δράμα, κινηματογράφος), των λοιπών μορφών τέχνης και των θεωρητικών προσεγγίσεών τους, στο ευρύτερο πλαίσιο του μουσικού πολιτισμού.