Αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά προγράμματα » Βιντεο-ιστορίες ζωής μεταναστών

Βιντεο-ιστορίες ζωής μεταναστών

Οι Βιντεο-ιστορίες ζωής μεταναστών είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταναστών και Ελλήνων. Πρόκειται για 20 ταινίες μικρού μήκους οι οποίες μεταφέρουν την καθημερινότητα του μετανάστη που διαμένει στην Ελλάδα με τρόπο που συνδυάζει την εμπειρία και την αντίληψη τόσο των μεταναστών όσο και των Ελλήνων. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία του συμμετοχικού βίντεο, μετανάστες και Έλληνες συνέβαλαν ενεργά στη διαμόρφωση του έργου σε όλα τα επίπεδα της παραγωγής του.

Μετά από εκπαίδευση στη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων καταγραφής και στη θεωρία της κινηματογραφικής αφήγησης, με έμφαση στις ιστορίες ζωής και στο ντοκιμαντέρ παρατήρησης, 20 μετανάστες και 20 Έλληνες δουλεύοντας σε ζεύγη (ένας μετανάστης με έναν Έλληνα) κινηματογράφησαν τις ιστορίες ζωής 5 ομάδων μεταναστών (Αιγύπτιοι στη Θεσσαλονίκη, Αλβανοί στην Κρήτη, Ινδοί στην Αττική, Νιγηριανοί και Ουκρανοί στην Αθήνα). Οι κινηματογραφικές αφηγήσεις εστιάζονται σε 4 βασικές θεματικές της καθημερινότητας (οικογένεια, εργασία, τέχνη και την ιδέα «εδώ και εκεί»).

Tα έργα αυτά δημιουργήθηκαν συλλογικά, στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2011, Δράση 1.4/11, Έργο 1.4.β/11 «Βιντεο-ιστορίες ζωής μεταναστών», συνολικού προϋπολογισμού 179.974 € με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (75%) και από εθνικούς πόρους (25%) που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Παύλο Κάβουρα.