Αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικά προγράμματα

Το Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας εκτελεί αυτόνομα και σε συνεργασία με άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού ερευνητικό έργο που εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της αρμοδιότητάς του και στο οποίο λαμβάνουν μέρος τόσο μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ του Εργαστηρίου όσο και εξωτερικοί επιστήμονες (ερευνητές και καλλιτέχνες) υψηλού επιπέδου που συνεργάζονται με αυτό.