Αρχική σελίδα » Έρευνα

Έρευνα

Το Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας υλοποιεί στους χώρους του ποικίλα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, επιτρέποντας παράλληλα στους ερευνητές –μέσω της κατάλληλης τεχνογνωσίας και του εξοπλισμού του– να φέρουν ευχερέστερα σε πέρας την επιστημονική δράση τους στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα.