Αρχική σελίδα » Επικοινωνία

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου - Τ.Κ. 15784 - Αθήνα
τηλ: 2107277383 - email: ethnomus.lab@gmail.com