Αρχική σελίδα » Δραστηριότητες » Συνέδρια-Ημερίδες » Μουσική, επιτέλεση και νέες υποκειμενικότητες

Μουσική, επιτέλεση και νέες υποκειμενικότητες

 

Επιστημονική διημερίδα

 

10-11 Οκτωβρίου 2020

 

Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας
Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Κριτικής Μουσικής Έρευνας
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, ΠΑΜΑΚ

Το Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (ΕΚΠΑ) και το Εργαστήριο Κριτικής Μουσικής Έρευνας του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (ΠΑΜΑΚ) συνδιοργανώνουν στις 10 & 11 Οκτωβρίου 2020 διαδικτυακή επιστημονική διημερίδα με θέμα Μουσική, επιτέλεση και νέες υποκειμενικότητες. Θέτοντας μια σειρά κριτικών ερωτημάτων σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η συγκρότηση του εαυτού αλληλεπιδρά με τη μουσική και την επιτέλεση, αυτή η επιστημονική συνάντηση έχει ως στόχο να τροφοδοτήσει τον δημιουργικό διάλογο μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων και τάσεων στο πεδίο της μουσικής έρευνας και να αναδείξει τα σημεία σύγκλισης αλλά και διαφοροποίησης μεταξύ τους.

Σημαντικό μέρος του χρόνου των επιμέρους συνεδριών διατίθεται για την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των συμμετεχόντων στη βάση σύντομων εισηγήσεων των ομιλητών. Οι εκτενείς περιλήψεις των εισηγήσεων και η σχετική βιβλιογραφία είναι διαθέσιμα για την προετοιμασία των συμμετεχόντων.

Αφίσα

Πρόγραμμα

Περιλήψεις/Βιογραφικά

Προεγγραφές (έως 09.10.2020)

Ζωντανή μετάδοση

Επικοινωνία