Αρχική σελίδα » Συντελεστές

Συντελεστές

© 2017
Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας

Παύλος Κάβουρας, Καθηγητής
Νίκος Πουλάκης, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
Ιωάννης Βαλιάντζας, Εξωτερικός συνεργάτης