Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο δυναμικό

Ανθρώπινο δυναμικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος τα οποία διαθέτουν ικανή εμπειρία στην οργάνωση και τη διαχείριση επιστημονικών προγραμμάτων στον τομέα της Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας. Επιπλέον, πλαισιώνεται από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του τομέα Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, αλλά και από εξωτερικούς συνεργάτες αποδεδειγμένης εμπειρίας.